Craniosacraal

Cranio Sacraal foto

Nog een mooie manier die ik van harte inzet tijdens een interventie.

Craniosacraal systeem

Je schedel en heiligbeen vormen samen met de hersen- en ruggenmergvliezen (bindweefsel) een eenheid. Hierbinnen bevindt zich hersen- en ruggenmergvloeistof. Ook in de rest van ons lichaam zit overal bindweefsel, dat als een elastisch web alles met elkaar verbindt. Elke zenuw, elk orgaan, elke spier, elk bloedvat is bekleed met een eigen stukje. Bindweefsel is daarmee een bindende factor in ons lichaam. Het beschermt, steunt en houdt alle onderdelen van elkaar gescheiden (en bij elkaar). Essentieel is dat het bindweefsel kan meebewegen en “verglijden” tijdens al onze bewegingen, zoals lopen, zitten, sporten en zelfs ademen.

Daar waar het bindweefsel niet meer voldoende kan meebewegen, ontstaan vroeg of laat problemen.